Mad og madkultur

Foredrag rundt i landet som fx Identitet og madkultur, Maden og sanserne, Børn mad og samfund, Måltidets Hus, Grisen i kulturen, Fisken i kulturen, Æblet i kulturen, Erotiseringen af hummer, østers og snegl.


En tur i Madexperimentariet, kronik, Politiken 22. 10. 2009.

Manuskriptarbejde sammen med Claus Meyer Nielsen m. fl. til tv-serierne Mad i Norden, 2007og Jakten på Smagen, filmselskabet Tellus 2009.

The Food and eating Experience, in J. Sundbo and P. Darmer, editors, Creating Experiences in the Experience Economy, Edward Elgar Publishing Ltd, Massachusetts, USA 2008.

Måltidet mellem nysgerrighed og skepsis, i antologien Det gode madliv, Karoline maden og måltidet i kulturen, Arla Foods 2008.

Under the surface – looking into springtime, a gastro-theatrical experience in Madeleines Madteater, in D. Hannah and O. Harsløf editors, Performance Design, Museum Tusculanum Press, København 2008.

Scientifically adulterated Foods, in R. Hosking editor, Authenticity in the Kitchen, Proceedings from The Oxford Symposium on Food and Cookery 2005, Prospect Books 2006.

Stop Handelstyveriet, You’ve got sugar, manuskript sammen med Jannik Hastrup til 7 minutters tegnefilm om ulandsproblemer for Mellemfolkeligt Samvirke 2005.

Manifest for et nyt nordisk køkken, sammen med Claus Meyer Nielsen, www.nordiskkoekken.dk 2004.

Om paradokser og kvalitet i dansk madkultur, i Fødevareudbudet i Danmark, myter og facts, BIOSAM, Teknologirådet 2004.

Maden mangler, Visitor nr. 9.

Mad som en oplevelse – og Måltidets Hus, Plus Proces nr. 10. 2004.

En indianer i kano med bræk og bæ, kronik om madens rolle i oplevelsesøkonomien, dagbladet Information 2.09.2004.

Identitet og madkultur, – om hvad vi spiser og hvordan vi gør det, Jan Öivind Swahn, red.: Måltiden i Framtidan, Högskolan Kristianstad 2003.

Smag, fysiologi og kultur, Dansk Pædagogisk tidsskrift nr. 2. 2002.

Børn i Køkkenet, evalueringsrapport over udstilling i Øksnehallen, København 6.-7. oktober 2001, Fødevaredirektoratet 2001.

Måltidet som politisk værktøj, kronik i Jyllandsposten 2001.

Den gode mad, bidrag til husstandsomdelt bog i Fyns Amt 2001.

Økologien til serviceeftersyn, kronik i Politiken 2001.

Kniven i Køkkenet, evalueringsrapport over udstilling i Øksnehallen, København 25.-26. november 2000, Fødevaredirektoratet 2001.

Maden i skolen og skolen i maden, Dansk Pædagogisk Tidsskrift februar 2000, trykt forkortet som Skolemad, kronik i Politiken 2000.

The House of the Meal, Måltidets Hus in Copenhagen, Petit Propos Culinaire nr. 64, The Oxford Symposium on Food and Cookery, Prospect Books 2000.

Betænkning nr. 1367 Måltidets Hus, fra råvarer til madkultur med måltidet i centrum, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1999. Formand for udvalget bag betænkningen.

Radiomad, sammen med kokken Claus Christensen, 11 live-on-air radioprogrammer à 50 minutter om kogekunst, gastronomi, madkultur og madkvalitet, P1 Danmarks Radio 1998.

Hvordan er kvaliteten af danske fødevarer i forhold til tidligere og i forhold til i andre landes? Tidsskrift for landøkonomi, nr. 2 1998.

Høring om madkvalitet, live-on-air radioprogram, P1 Danmarks Radio 31.10. 1998.

Den danske madkultur, Kulturprofilen, Kulturministeriet 1997, formand for arbejdsgruppen bag rapporten.

Madens kulturpolitik, Kulturkontakten nr. 3, marts 1996, Kulturministeriet.

Dansk madkultur, redaktør og skribent Kulturkontakten nr. 1, Kulturministeriet, februar 1996.

Om at være målgruppe, LST NYT nr. 3. 1996, Levnedsmiddelstyrelsen.

Nyd fedtet i fulde drag i pjecen Let Nok, medredaktør og skribent, Levnedsmiddelstyrelsen 1994.

Hurtig mad med mange grønsager, medredaktør og skribent, Kræftens Bekæmpelse 1994.

Helmuth Olsens Mave, Filmforsyningen, manuskript sammen med Flemming Quist Møller til 7 tegnefilm om mad og miljø á 3 minutter 1994.

Med Holger Danske til bords i Jord og Viden, Jordbrugsakademikerne 1993.

Dansk agro- og fødevareproduktion, en del af udstillingen Teknovisioner i anledning af Dansk Ingeniørforenings 100 års jubilæum 1992.

Måltidet er mere end mad i At føje liv til årene, redaktion Mette Bruun m. fl. Dafolo Forlag 1992.

Sild afgjorde kejserrigers skæbne, Samvirke nr. 10. 1991.

Og så skal det smage godt – en film om diætmad, 11 min. manuskriptforfatter, Økonomaforeningen 1991.

Frisk fisk, Samvirke nr. 5. 1990.

Kvalitet og fødevarer i Kvalitet, Landbrugets oplysnings- og kursusvirksomhed 1990.

Carrageenan, i pjecen Tang, Statens Filmcentral 1989.

Gamle fisk, radioprogram, P1 Danmarks Radio, 22.03.1989.

Forskning i ernæring, radioprogram, P1 Danmarks Radio 21.3.1989.

Danske kostvaner, radioprogram, P1 Danmarks Radio 20.3.1989.

Mad og sundhed i For miljøets skyld, NOAH 1989.

Hvorfor lever danskerne som de gør, når de ved at det er usundt? Bidrag til konferencerapport, Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, Dansk Sygehusinstitut og Kræftens Bekæmpelse, Kræftens Bekæmpelses Forlag, 1989.

Mad, miljø, sundhed og fremtid, Forbrugerrådet 1987.

Mad – kultur i Livet skal leves, biologi for HF og gymnasium, medforfatter, Nucleus – Foreningen af danske biologers Forlag 1986.

Værsgo’ og spis, en bog om vilkår og mulighed for ernæringsoplysning i Danmark, oplæg fra en arbejdsgruppe, Statens Levnedsmiddelinstitut 1985.

Hvornår var det nu, hvordan det smagte? helaftens radioprogram om 30 års madvaner i Danmark, P1 Danmarks Radio, 1981.


Udvalgte foredrag og konferencebidrag

Det Nye Nordiske køkken, foredrag for Academia Gastronomica Scaniensis i Lund 1.02.2005.

Mad, Identitet og Kunst, foredrag på Det Danske Gastronomiske Akademis folkekøkken i Øksnehallen i København 22.02.2005.

Mad og Identitet, forelæsning på Roskilde Universitets forskningsdag 12.05.2005.

Kvalitet og pris, foredrag på Danmarks Tekniske Universitet 01.09.2005.

Fisk i Catering, foredrag på Rigshospitalet, København 02.11.2005.

Hvad vi spiser og hvordan vi gør det, foredrag på Danmarks Designskole, København 9.11.2005.

Fødevareidentitet i fremtiden, foredrag på Copenhagen Institute for Futures Studies og Dansk Fødevareforum i København 20.09.2005.

Maden, kunsten og anmeldelsen, foredrag på Hotel- og Restaurantskolen 3.03.2004.

Kan mad være kunst? festforelæsning for Academia Gastronomica Scaniensis m.fl. i Lund 7.05. 2004.

Projektet Måltidets Hus, foredrag for medlemmer af Kertemindes kommunalbestyrelse og administration m. fl., 27.05.2004.

Om paradokser og kvalitet i dansk madkultur, foredrag på konferencen Fødevareudbudet i Danmark – myter og facts, Christiansborg, BIOSAM, Teknologirådet 02.06.2004.

Mad og identitet, foredrag på Rigshospitalets Uddannelsesafdeling 11.06.2004.

Madkultur, foredrag på Krogerup Højskole 20.06.2004.

Fødevarekvalitet, foredrag på Institut for Produktion og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet 02.09.2004.

The meal between nature and culture, foredrag, på Department of Marketing, Syddansk Universitet 17.09.2004.

Smag og kultur, foredrag på konferencen 8. Nordiske Diætistdage, Nordisk Diætistforening 24.09.2004.

Kan mad være kunst? foredrag for Cordon Bleu de Saint Esprit, Odense, 31.10.2004.

Maden og kulturlandskabet, foredrag på konferencen Kulturlandskabet som ressource, Nordisk Kulturlandskabsforbund 09.11.2004.

Det Ny Nordiske Køkken, foredrag på Nordisk Køkkensymposium, Copenhagen Business School 17.-19.11.2004.

Visioner om forskning og uddannelse, foredrag for projektet Fiskens Hus, Skagen 19.06.2003.

Kvalitet, smag og kultur, festforelæsning på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 21.08.2003.

Identitet og madkultur, forelæsning i forelæsningsrækken Mad og Samfund, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 4.09.2003.

Identitet og madkultur, foredrag på konferencen Mad, smag og kommunikation, Center for Corporate Communication, Copenhagen Business School 26.09.2003.

Madkultur og identitet, foredrag på Rigshospitalet 12.12.2003.

Fødevarerne, forbrugeren og madkulturen for projektet Fiskens hus i Skagen 27-28.11.2000.

Unges Madkultur, foredrag for Forbrugerstyrelsen, Eigtveds Pakhus 11.03.1998.

Fødevarekvalitet,  foredrag for Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab, Nationalmuseet 12.03.1998.

Mad og kultur, foredrag for Det Nordjyske Sundhedspanel, Nordjyllands Amt 14.05.1998.

Mad og kultur, foredrag på Rigshospitalet 2.09.1998.

Kvalitetskravene til fremtidens danske fødevarer, foredrag for Fødevareklubben, Vejle 10.09.1998.

Måltidets Hus, forskning og undervisning, foredrag for Brancheforeningen for Storkøkkenproducenter 12.11.1998.

Måltidets Hus, forskning og undervisning foredragfor Eurotoques, Roskilde 16.11.1998.

Madkulturen i det moderne Danmark, foredrag for Tandlægernes Nye Landsforening, Ålborg 19.11.1998.

Les Produits d’aujourd’hui et demain, foredrag for Eurotoques, Bruxelles 24. 11.1998.

Måltidets Hus, forskning og undervisning, foredrag på Landbrugets Udviklings- og Innovationscenter, Åkirkeby 9.12.1998.

Maden og sociologien, foredrag for Dansk Sociologisk Forening, Christiansborg 27.01.98.