Kommunikation

29 spørgsmål til planlægning af kommunikation, en moderne retorik, Samfundslitteratur 1997, 2. oplag 2011.

Gruppearbejde frasorterer effektivt dovne studerende, Ingeniøren 13.01.2006,

Koteletter med lidt løg og tomat, om brug af mobiltelefon i det offentlige rum, Information 21.04.2005.

Akademikere kan også, Politiken 13.01.2005.

25 spørgsmål til planlægning af kommunikation, en moderne retorik, Samfundslitteratur 1997, 2. oplag 2001.

Samtalearket i Folkeskolen, Dansk Pædagogisk Tidsskrift nr. 3, 1997,

Læsende Børn, Danmarks Biblioteker nr. 5 1997,

The Education and Training of Interviewers. The Media Education Section of The International Association for Mass Communication Research Conference, Sydney, Australia 1996.

24 Questions to Your Communication, paper no. 42. Communication Studies, Roskilde University 1996.

Er et DNA-register en menneskeret? kronik i Information 11.04.1994,

Interview, konsten at lyssna och fråga, Studentlitteratur, Lund 1993.

Bliver vi mon klogere? kronik om Den Store Danske Encyklopædi i Politiken 12.12. 1993,

Interview, kunsten at lytte og spørge, Hans Reitzels Forlag 1993, 2. oplag 1996.

Interviewets ABC, hvad man skal tænke på, når man laver sit første interview, Roskilde Universitet og Kulturfabrikken 1992.

24 spørgsmål til mediearbejdet, Papirer om faglig formidling nr. 30, 1992, Kommunikationsuddannelsen, Roskilde Universitet.                 

Samtalen i forebyggelsen af AIDS, en analyse af betingelserne for at lægen gennem samtale med patienter kan foretage en decentral forebyggelse af AIDS, Bibliotek for Læger, hæfte nr. 1 1991.

Mediesociologisk ABC – hvor stammer idéerne fra og hvad dur de til? Energistyrelsen, 1991.

Effekten af oplysningskampagner, konferencebidrag, Forbrugerstyrelsen, 1991.

Emneord om radio i Mediehåndbogen, redaktion F. Mortensen m. fl. Gyldendal 1990.

At interviewe, en bog om at spørge meningsfuldt, Hans Reitzels Forlag 1982.

Foredrag m.m

Interviewteknik, foredrag, Institut for Medievidenskab, Århus, 18. marts 1998.

Kommunikationen mellem skole og forældre, tilrettelæggelse og ledelse af seminar, Solvangskolen, Farum, 29.09.1998.